כחל - בית עלמין

תוכנית ג/ 13748

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כחל - בית עלמין
מספר: ג/ 13748
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח בית עלמין ושטח דרך.
2. שינוי יעוד הוראות פיתוח ולמתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןכחל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13592חלק9
13593חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4292תוכנית מפורטת מושב כחלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/12/2005
החלטה בדיון בוולק"ח20/09/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית15/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/02/2003
קבלת תכנית27/01/2003