כיבוי אש

נושא מחוז-תל-אביב(7)

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: כיבוי אש
מספר: מחוז-תל-אביב(7)
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב77024/01/2011