כיכר בצומת שד' עופר ורחוב אורי אליאב - אשקלון

תוכנית 4/ מק/ 2132

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כיכר בצומת שד' עופר ורחוב אורי אליאב - אשקלון
מספר: 4/ מק/ 2132
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת דרך עירונית על חשבון אזור חקלאי
עפ"י סעיף מס' 62 א (א) (2)
בתיקון מס' 43 לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1466חלק22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ במ/ 26רובע הפרחיםשינוי
תוכנית4/ 02/ 101תכנית מתאר אשקלוןשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102821/05/2002