כיכר ברחוב ביאליק פינת עליית הנוער - שכונת גן הורדים

תוכנית 4/ מק/ 2123

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כיכר ברחוב ביאליק פינת עליית הנוער - שכונת גן הורדים
מספר: 4/ מק/ 2123
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת דרך עפ"י סעיף מס' 62 א (א) (2)
בתיקון מס' 43 לחוק התכנון והבניה.
ב. שינוי בגודל המגרש מס' 800 ללא שינוי בסה"כ
שטח הבניה המותר בו עפ"י סעיף מס' 62 א (א) (6)
בתיקון מס' 43 לחוק התכנון והבניה.
ג. שינוי בקוי בנין במגרש מס' 800 עפ"י המסומן בתשריט
עפ"י סעיף 62 א' א) (4) בתיקון מס' 43 לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1229חלק5, 111
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/2003תאריך פרסום: 08/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5178. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים25/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2002תאריך פרסום: 23/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5077. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102821/05/2002