כיכר העיר, מגדל העמק

תוכנית ג/ 15732

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כיכר העיר, מגדל העמק
מספר: ג/ 15732
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
תוספת שטחי שירות, ותוספת קומות.
שינוי ברשימת התכליות המותרות בשצ"פ עפ"י תכנית ג/ 8155 וג/ 9304 המאושרות.

עיקרי הוראות התכנית:
התאמת כמות שטחי השירות המותרים בתכנית ג/ 8155 לשטחים העיקריים ותוספת קומות לשיפור הבינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמגדל העמקמגדל העמקמגדל העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17700חלק1728-29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8155שנוי יעוד למבני ציבור, מגדל העמקשינוי
תוכניתג/ 9304ציפוף השכונה ע"י תכנון מפורט, שכונת רסקו, מגדל העמקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/09/2006
קבלת תכנית31/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602015/11/2006