כישור אזור דרומי ,שינוי לג/ 3304, כישור

תוכנית ג/ 14183

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כישור אזור דרומי ,שינוי לג/ 3304, כישור
מספר: ג/ 14183
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עידכון תכנית קיימת עפ"י מצבים בפועל ועפ"י צרכים חדשים.

עיקרי הוראות התכנית:-
2.2 שינוי מתווה דרכים, שינוי יעוד קרקע, קבעית זכויות ומגבלות בניה , שינוי גבול הישוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכישורכישור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18909חלק8, 25-261-3, 6-7, 9-10, 12-13, 22-24, 27, 31, 33, 46
18910חלק15, 20-21, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3304קבוץ כישורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית17/08/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200401908/12/2004