כישור - הרחבה, מתאר 1

תוכנית ג/ 11508

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כישור - הרחבה, מתאר 1
מספר: ג/ 11508
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי וקביעת יעודי קרקע לשימושים השונים.
ב. יעוד שטח למוסד כישורית לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים.
ג. יעוד שטחים למגורי קבוץ, מבני משק, שטחים למבני ציבור ושטחים פתוחים, שטח לספורט, תעשיה קלה ומלאכה.
ד. תכנון מערכת הדרכים.
ה. קביעת הוראות בניה במסגרת זכויות ומגבלות בניה
במובן הכמותי האיכותי והחזותי.
ו. קביעת עקרונות שימור הסביבה ושטחים פתוחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכישור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18909חלק2-3, 8, 251, 6-7, 9-15, 19, 22-24, 26-27, 31, 33, 46
18910חלק15, 20-21, 29
18938חלק16-17, 23-24, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3304קבוץ כישורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום ביטול דחיית תכנית ברשומות02/08/2001תאריך פרסום: 02/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5008. עמוד: 3496. שנה עברית: התשסא .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים06/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2001. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/2001
פרסום להפקדה ברשומות31/12/2000תאריך פרסום: 31/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4947. עמוד: 1049. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים29/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2000. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/11/2000
החלטה בדיון בהפקדה02/12/1999
קבלת תכנית19/09/1999