ככר יהודה הלוי הקמת כיכר בצומת הרחובות , קביעת הוראות בדבר קוי בניין.

תוכנית רנ/ 2006

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ככר יהודה הלוי הקמת כיכר בצומת הרחובות , קביעת הוראות בדבר קוי בניין.
מספר: רנ/ 2006
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת תוואי דרכים לצורך הקמת כיכר בצומת הרחובות יהודה הלוי, מלכי ישראל ושילה.

2. קביעת הוראות בדבר קווי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראש העיןראש העיןראש העיןיהודה הלוי, מלכי ישראל, שילה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4272חלק14, 38, 149, 159, 162, 180-181
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתאפ/ 2000שכונת רמב"ם,נווה אפק,גבעת הסלעים,גבעת טלשינוי
תוכניתרנ/ מק/ 2000תוכנית רנ/ מק/ 2000שינוי
תוכניתממ/ 830שכונת אביב,נווה אפק,איזור התעשיה החדש,גבעת טלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/12/2003
קבלת תכנית10/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700404/06/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400616/03/2004