כל תחום מרחב תכנון נס ציונה

תוכנית נס/ מק/ 1/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כל תחום מרחב תכנון נס ציונה
מספר: נס/ מק/ 1/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיף 62 א.א.5 קביעת הוראות בדבר ציפוי חזיתות למבנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/02/2001תאריך פרסום: 04/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4957. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות24/08/2000תאריך פרסום: 24/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4913. שנה עברית: התשס .