כמאנה, שינוי מס' 14 לתמ"מ 2

תוכנית ג/ 10332

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כמאנה, שינוי מס' 14 לתמ"מ 2
מספר: ג/ 10332
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מתן מעמד קבע לישוב כמאנה וישוב האוכלוסיה
הבדואית החיה על הר כמון, הסדרת מבנים קיימים במסגרת
הקו הכחול של תכנית זו, פינוי המבנים הבנויים מחוץ
לגבולות התכנית, ובנייתם במסגרת התכנית.
ב. שינוי יעוד ותכנון של אזור המסווג כ"קרקע חקלאית"
"יער נטע אדם", "ייעור טבעי לשימור", וכשמורת טבע
לאזור מגורים, לכ-420 משפחות, בנייני ציבור, מבני
משק, בית עלמין, דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.
ג. קביעת תנאים והוראות למתן היתרי בנייה ע"י הועדה
המקומית.
ד. איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים ע"פ סימון ז'
פרק ג' לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???
כמאנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18848חלק9, 1311-12, 14
18849חלק2-31, 4
18850חלק2, 4-5
19149חלק21-25
19150חלק2-31
19154חלק9, 11-168, 10, 17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/06/1998
קבלת תכנית11/12/1997