כמאנה

תוכנית ג/ 13765

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כמאנה
מספר: ג/ 13765
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד למגורים בקרקע חקלאית.
2. קביעת תנאים והוראות למתן היתרי בניה ע"י הועדה המקומית.
3. איחוד וחלוקת מגרשים מחדש, ללא הסכמת בעליםץ על פי סימון ז',פרק ג',לחוק התכנון והבניה.
4. הקצעת שטחים לדרכים,מבני ציבור ושטחים פתוחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסואעד(כמאנה)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18846חלק5, 18-19, 26
18848חלק4, 8, 131-3, 5-7, 11-12, 14
18849חלק31-2, 4
18850חלק2, 5, 7
19149חלק8-10, 16-215-7, 11-15, 22-25, 27-28
19150חלק2-31
19154חלק9, 11-13, 15-168, 10, 14, 17, 30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 217כמוןשינוי
תוכניתג/ 11133דרך מקומית מס' 8556, קטע אזו"ת כרמיאל מכמנים צומת מכמנים -כמוןשינוי
תוכניתג/ 4389מצפה רימוןשינוי
תוכניתג/ 9378מתן מעמד קבע לישוב כמאנה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/04/2007
החלטה בדיון בוולק"ח05/09/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית07/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה10/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/03/2003
קבלת תכנית05/02/2003