כמון

תוכנית ג/ במ/ 217

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: כמון
מספר: ג/ במ/ 217
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור קרקע ושינוי יעודה לצרכי הגדלת הישוב, קביעת
הנחיות תכנון סייגים והוראות לתכנון מפורט.
התווית דרכים ןסיווגן והסדרת גישה וחניה לרכב באזורי
הישוב השונים.
קביעת הוראות פיתוח לשטחים ציבוריים ופרטיים והסדרת
השימוש בהם.
קביעת הוראות בניה למגורים, מבני ציבור ושירותים
באזורים המיועדים לכך בתכנית.
יעוד שטחים, מלאכה זעירה, חקלאות
הסדרת מגרשים וגבולותיהם למבנים קיימים ומתוכננים.
שמירה על אלמנטים נופיים יחודיים - נוף וצמחיה
טבעית.
הבטחת זכויות על גורמי נוף ייחודיים (מבטים חופשיים
לנוף, בעלות ציבורית על מצפורים).
הגדלת הישוב תוך שמירה על רצף תכנוני.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכמון

תיאור המיקום:
ישוב: כמון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18850חלק1-4
18854חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7698שנוי ל- ,4398 כמוןשינוי
תוכניתג/ 4389מצפה רימוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/04/1995תאריך פרסום: 10/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4297. עמוד: 2760. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/04/1995
פרסום לאישור בעיתונים02/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 02/04/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית23/01/1995
פרסום להפקדה ברשומות04/12/1994תאריך פרסום: 04/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4265. עמוד: 920. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים25/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/04/1994
החלטה בדיון בהפקדה11/04/1994
קבלת תכנית05/01/1994