כעיאע

בקשה ועדה מקומית רעדגכע

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: כעיאע
מספר: רעדגכע