כפר אבות דרורים

תוכנית צש/ מק/ 1/ 21/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר אבות דרורים
מספר: צש/ מק/ 1/ 21/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי קו בנין צדדי (דרומי) של המרתף מ- 4.0 מ' ל- 0.0 מ' על פי סעיף 62(א)4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7796חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 1/ 21/ 8קרית חינוך איזורית.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200201530/09/2002