כפר אמנים עין הוד. (גניזה).

תוכנית חכ/ 35/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר אמנים עין הוד. (גניזה).
מספר: חכ/ 35/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- תוספת אחוזי בניה בחלקה 64 באזור בנוי עין הוד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעין הוד

תיאור המיקום:
ישוב: עין הוד
איזור בנוי עין הוד.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית11/12/1990
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301123/07/2003