כפר בלום - הרחבה קהילתית

תוכנית ג/ 12933

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר בלום - הרחבה קהילתית
מספר: ג/ 12933
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון שכונת מגורים חדשה בת 164 יח"ד.
2. יעוד שטחים למבני ציבור,תיירות,בילוי ונופש,ציבורי פתוח,דרכים ומגורים.
3. הסטת דרך דרך מספר 9778 בתאום עם מע"צ.
4. ארגון מחדש של דרך הגישה לישוב ומערך הדרכים הפנימיות.
5. איחוד וחלוקה מחדש.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד קרקע קיימים לשימושים שונים כמופיע בתשריט.
ב. קביעת ופרוט התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעת הוראות לשלבי ביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןכפר בלום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13492חלק6, 122-5, 11
13493חלק2-4, 6-8
13494חלק4, 10-11, 14-15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5560קיבוץ כפר בלוםשינוי
תוכניתג/ 8488מרכז חינוך וספורט, כפר בלוםשינוי
תוכניתג/ 4608חלוקת מגרשים חמדש, נאות מרדכי, כפר בלום והסביבהשינוי
תוכניתג/ 5385שינוי יעוד לבנייני ציבור, אולם ספורטשינוי
תוכניתג/ 7753קבוץ כפר בלוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2005תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1503. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים27/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2004. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2063. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים06/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/01/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית19/08/2003
החלטה בדיון בוולק"ח06/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה28/05/2002
קבלת תכנית06/01/2002