כפר הנופש ארבל, ארבל - (גניזה)

תוכנית ג/ 6327

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר הנופש ארבל, ארבל - (גניזה)
מספר: ג/ 6327
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח האזור ע"י הוספת מוקד תיירות חדש הקושר את
צוק ארבל לחוף כנרת.
קביעת יעוד קרקע חדשים.
התווית דרכים חדשות
קביעת זכויות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןארבל

תיאור המיקום:
ישוב: ארבל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15073חלק1-8
15080חלק1
15085חלק1-4
15500חלק2
15502חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית23/11/1988