כפר הנשיא (הבונים)

תוכנית ג/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר הנשיא (הבונים)
מספר: ג/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מושב עובדים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןכפר הנשיא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר הנשיא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13786כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/03/1951תאריך פרסום: 23/03/1951. מס' ילקוט פרסומים: 147. עמוד: 779. שנה עברית: התשיא .
החלטה בדיון באישור תכנית31/01/1951
פרסום להפקדה ברשומות01/11/1950תאריך פרסום: 01/11/1950. מס' ילקוט פרסומים: 122. עמוד: 177. שנה עברית: התשיא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/1950
החלטה בדיון בהפקדה21/04/1950
קבלת תכנית28/02/1950