כפר הנשיא - חלוקה למתחמי מגורים

תוכנית ג/ 16843

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר הנשיא - חלוקה למתחמי מגורים
מספר: ג/ 16843
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של אזורי המגורים של חברי הקיבוץ ואזורי הקהילה.

עיקרי ההוראות:
א. חלוקה ל למתחמים של אזורי המגורים של חברי הקיבוץ.
ב. התוית מערכות השבילים,התנועה ,החניות והתשתיות.
ג. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
ד. קביעת הוראות עיצוב ובינוי אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןכפר הנשיאכפר הנשיא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13486חלק3, 6, 11-16, 21
13487כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12087כפר הנשיא - הרחבה קהילתיתשינוי
תוכניתגע/ מק/ 084איחוד וחלקוה בהסכמה, כפר הנשיאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/12/2006
קבלת תכנית03/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200700904/06/2007