כפר השמש - המשולש

תוכנית 2/ 03/ 152/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר השמש - המשולש
מספר: 2/ 03/ 152/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור למלונאות ונופש
על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת זכויות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מגרש: 1, א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40006כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 152/ 7קלאב הוטל אילתשינוי
תוכנית2/ 03/ 152/ 6הגדלת אזור מגורים א' ושטח לבניני ציבור קטע דרום מזרחי של רובע 13שינוי
תוכנית2/ 03/ 152/ 5קלאב הוטל אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות25/07/2000תאריך פרסום: 25/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4904. עמוד: 4312. שנה עברית: התשס .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/06/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית14/12/1999
החלטה בדיון בהתנגדויות14/12/1999
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/09/1997
פרסום להפקדה ברשומות22/05/1997תאריך פרסום: 22/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4524. עמוד: 3616. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים22/05/1997תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/03/1997
החלטה בדיון בהפקדה19/08/1996
קבלת תכנית28/02/1996