כפר ויתקין.

תוכנית עח/ במ/ 160

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: כפר ויתקין.
מספר: עח/ במ/ 160
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) שינוי יעוד:
1. מאזור חקלאי ל: א. אזור למגורים
ב.אזור מבני ציבור
ג.אזור מבנה מסחרי
ד. שטח ציבורי פתוח
ה. דרכים וכבישים
ו. אזור ספורט
2. מאזור ספורט ל: א. דרך
ב. שטח ציבורי פתוח
3. מאזור מבנה ציבור לדרך.
ב) קביעת הוראות בניה לאזורים השונים.
ג) תכנית חלוקה למגרשים כבסיס לרישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר ויתקין

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ויתקין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8339חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/01/1996תאריך פרסום: 16/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4371. עמוד: 1191. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים29/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 29/12/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/12/1995
החלטה בדיון באישור תכנית18/09/1995
פרסום להפקדה ברשומות20/04/1995תאריך פרסום: 20/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4299. עמוד: 3016. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 07/04/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה09/01/1995
קבלת תכנית17/06/1992