כפר ורבורג, תיקון לת.ב.ע. 719/ד

תוכנית 8/ 03/ 112/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר ורבורג, תיקון לת.ב.ע. 719/ד
מספר: 8/ 03/ 112/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטחים של חלקה 127 וחלק מחלקה 128 ע"י חלוקה מחדש לדרכים ו-6 חלקות: 127/א', 127/ב', 127/ג', 127/ה', 127/ו'. שינוי יעוד יתרת השטח: חלקות 129, 130, 131, 132 וחלק מחלקה 128, מ"אזור מגורים ומשקי עזר" ל"אזור לבניני ציבור". יצירת דרך חדשה מס' 198.
ב. שינוי יעוד שטח חלקה מס' 121 מ"אזור בניני ציבור" ל"אזור ספורט" ושינוי יעוד חלק מחלקה 163 (חלקה 163/א' חדשה) מ"אזור חקלאי ל"אזור ספורט".
ג. שינוי יעוד החלק הצפוני של חלקה מס' 159 מ"אזור חקלאי" ל"אזור בניני ציבור" וצירופו לת.ב.ע 758. (תכנית למרכז חינוכי "מבואות").

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג

תיאור המיקום:
כפר ורבורג

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2745חלק159
2748חלק12110, 163
2750חלק127-132
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/07/1978תאריך פרסום: 20/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2455. עמוד: 2185. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/1977
פרסום להפקדה ברשומות07/04/1977תאריך פרסום: 07/04/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2310. עמוד: 1132. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה27/12/1976
קבלת תכנית27/12/1974