כפר חיטים ב'

תוכנית ג/ 112

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר חיטים ב'
מספר: ג/ 112
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מושב עובדים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר חטים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר חטים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17317כל הגוש
17318כל הגוש
17326כל הגוש
17327כל הגוש
17328כל הגוש
17330כל הגוש
17333כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/03/1953תאריך פרסום: 19/03/1953. שנה עברית: התשיג .
החלטה בדיון בהפקדה21/02/1951
קבלת תכנית19/01/1951