כפר חיים - משק ברבר - הסדרת נחלה

תוכנית עח/ מק/ 139/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר חיים - משק ברבר - הסדרת נחלה
מספר: עח/ מק/ 139/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת קווי בניין למבני מגורים ומשק הכל בהתאם למצב קיים ללא תוספת שטחי בנייה.

עיקרי ההוראות:
הסדרת קווי בניין בהתאם למצב הקיים בשטח כדלקמן:
א. קו בניין צידי דרומי לבניין מגורים קיים במגרש בתחום התכנית מ- 4.00 מ' ל- 2.33 מ' עד 3.07 מ' בתאם לתשריט.
ב. קו בניין צידי דרומי מבנה חקלאי במגרש בתחום התכנית מ- 3.00 מ' ל- 1.38 מ' עד 2.19 מ' בהתאם לתשריט.
ג. קו בניין צידי דרומי ל- 3 סככות במגרש שבתחום התכנית מ- 3.00 מ' ל- 1.39 מ' עד 1.64 מ' בהתאם לתשריט.
ד. קו בניין צידי צפוני למבנה מגורים במגרש שבתחום התכנית מ- 4.00 מ' ל- 1.01 מ' עד 0.95 בהתאם לתשריט.
ה. קו בניין קדמי למבנה מגורים במגרש שבתחום התכנית מ- 5.00 מ' ל- 4.00 מ' עד 2.58 בהתאם לתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8310חלק34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/04/2012תאריך פרסום: 02/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6399. עמוד: 3311. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה ברשומות17/11/2011תאריך פרסום: 17/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6322. עמוד: 758. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201107631/10/2011