כפר יחזקאל ומעון חרוד

תוכנית ג/ 1760

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר יחזקאל ומעון חרוד
מספר: ג/ 1760
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
קביעת יעדים ואזורים
ביטול דרכים קימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17069חלק
20564חלק
20581כל הגוש
20582כל הגוש
20583כל הגוש
20584כל הגוש
20585כל הגוש
20586כל הגוש
20587כל הגוש
20588כל הגוש
20852חלק
23080כל הגוש
23081כל הגוש
23082כל הגוש
23085כל הגוש
23086כל הגוש
23087כל הגוש
23088כל הגוש
23089כל הגוש
23090כל הגוש
23091כל הגוש
23092כל הגוש
23171חלק
23177כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/02/1980תאריך פרסום: 21/02/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2606. עמוד: 1108. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית26/04/1979
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1974תאריך פרסום: 31/10/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2056. עמוד: 251. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה09/04/1973
קבלת תכנית25/12/1972