כפר יסיף

תוכנית ג/ 4228

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר יסיף
מספר: ג/ 4228
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר לכפר יסיף

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיכפר יאסיףכפר יאסיף

תיאור המיקום:
ישוב: כפר יאסיף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18762חלק
18763כל הגוש
18764כל הגוש
18765כל הגוש
18766כל הגוש
18767חלק
18768חלק
18769כל הגוש
18770חלק
18771חלק
18772חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/08/1995תאריך פרסום: 10/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4326. עמוד: 4429. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים02/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/02/1994
החלטה בדיון באישור תכנית16/02/1994
פרסום להפקדה ברשומות11/09/1988תאריך פרסום: 11/09/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3582. עמוד: 3175. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים24/08/1988תאריך פרסום בעיתון: 24/08/1988.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/09/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/09/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/09/1987
החלטה בדיון בהפקדה18/02/1982
קבלת תכנית30/04/1981