כפר מעויה

תוכנית ג/ 522

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר מעויה
מספר: ג/ 522
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תחומי הבניה בשטח הכפר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"המועאוויה

תיאור המיקום:
ישוב: מעאויה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20331חלק
20352חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 11. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון בביטול הפקדה23/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות11/11/1965תאריך פרסום: 11/11/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1229. עמוד: 295. שנה עברית: התשכו .
פרסום להפקדה בעיתונים11/11/1965תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1965.
החלטה בדיון בהפקדה27/11/1962
קבלת תכנית27/11/1962
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301123/07/2003