כפר נופש יבניאל

תוכנית ג/ 11109

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר נופש יבניאל
מספר: ג/ 11109
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת "מתחם תיירות כפרי" הכולל בתוכו:
בית מלון, דירות נופש, שטחי ספורט, שטחי מסחר נלווים למלון, שטחים פרטיים פתוחים.
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית ל-מתחם תיירות כפרי, לשטח לחניה ול-שטח פרטי פתוח.
ב. קביעת זכויות ומגבלות בניה.
ג. התווית דרכים חדשות.
ד. קביעת הוראות ותנאים בדבר שמירת איכות הסביבה.
ה. אחוד וחלוקה מחדש של מגרשים 10 ו-12 בלבד שלא בהסכמת הבעלים על פי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15438חלק10, 129, 14, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8772יצירת מעבר בשכונת סמדר, שינוי למתאר, יבניאל.שינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2002תאריך פרסום: 15/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5075. עמוד: 2379. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים10/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/03/2002
החלטה בדיון באישור תכנית22/08/2001
פרסום להפקדה ברשומות09/05/2001תאריך פרסום: 09/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4985. עמוד: 2659. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים22/04/2001תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/03/2001
החלטה בדיון בהפקדה10/03/1999
קבלת תכנית24/11/1998