כפר נופש פלמחים

תוכנית בר/ 76/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר נופש פלמחים
מספר: בר/ 76/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת כפר נופש בקיבוץ.
ב. קביעת הנחיות בניה באזורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהפלמחים

תיאור המיקום:
ישוב: פלמחים
כפר נופש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5275חלק11-17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח02/08/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/11/1997
החלטה בדיון בהפקדה26/11/1997
קבלת תכנית06/11/1997