כפר נופש רמות , מושב רמות

תוכנית ג/ 16393

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר נופש רמות , מושב רמות
מספר: ג/ 16393
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
לייעד קרקעות לדרכים , חניות , שטחי ספורט, נופש ומלונאות .
הנחיות למיקום של בניינים, גבהים וצורתם.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הנחיות והוראות למתן ביתר בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי ושלבי ביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןרמות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2009תאריך פרסום: 03/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5924. עמוד: 2630. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים06/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/12/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית12/02/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/11/2007
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/2006
פרסום להפקדה ברשומות03/05/1984תאריך פרסום: 03/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3051. עמוד: 2093. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים09/02/1984תאריך פרסום בעיתון: 09/02/1984. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/1984. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/1984. עיתון: הארץ.
קבלת תכנית01/01/1984
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/01/1984
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים98215/12/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים35212/02/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200601325/10/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה