כפר נופש, שינוי למתאר, יבנאל.

תוכנית ג/ 10152

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר נופש, שינוי למתאר, יבנאל.
מספר: ג/ 10152
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת דרך גישה למגרש שנעדרת מתכנית המתאר.
ב. חלוקה למגרשים.
ג. קביעת נספח בינוי מנחה ומפרט למתאר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15441חלק1
17370חלק3, 86-87, 96-97
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/03/2001תאריך פרסום: 01/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4967. עמוד: 1860. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים16/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/01/2001
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/2000
פרסום להפקדה ברשומות10/05/1998תאריך פרסום: 10/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4643. עמוד: 3537. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים26/04/1998תאריך פרסום בעיתון: 26/04/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/04/1998
החלטה בדיון בהפקדה17/12/1997
קבלת תכנית18/09/1997