כפר נטר

תוכנית חש/ 21/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר נטר
מספר: חש/ 21/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בנית בריכת שחיה ומתקן עזר ע"פ על פי הבינוי המופיע
בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטר

תיאור המיקום:
ישוב: כפר נטר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8966חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/02/1990תאריך פרסום בעיתון: 11/02/1990.
פרסום לאישור ברשומות25/12/1989תאריך פרסום: 25/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3729. עמוד: 1242. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה ברשומות23/07/1989תאריך פרסום: 23/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3682. עמוד: 3737. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה15/03/1989
קבלת תכנית21/02/1989
פרסום להפקדה בעיתונים12/02/1988תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1988.