כפר סטודנטים יכיני

תוכנית 7/ 03/ 131/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר סטודנטים יכיני
מספר: 7/ 03/ 131/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבנים ומוסדות ציבור ממזרח לישוב יכיני, לצורך הקמת כפר סטודנטים ומבני ציבור אחרים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד מאזור חקלאי למבנים ומוסדות ציבור.
2. הנחיות ומגבלות בניה.
3. הנחיות בינוי לעיצוב אדריכלי.
4. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
5. שלבי ביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגביכיני

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית שער הנגב
האזור המזרחי של הישוב יכיני
קואורדינטה X 162600
קואורדינטה Y 599450

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
893חלק1123, 28
895חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 131מושב יכינישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4206. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים22/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2009. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/12/2007
פרסום להפקדה ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 897. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/11/2007
החלטה בדיון בוולק"ח06/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/10/2006
החלטה בדיון בהפקדה16/10/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף25/09/2006
קבלת תכנית25/09/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה