כפר עזה

תוכנית ד/ 114

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר עזה
מספר: ד/ 114
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת למשק קיבוצי כפר עזה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבכפר עזה

תיאור המיקום:
משק קיבוצי כפר עזה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
901חלק3, 11-12, 15-16
902חלק2-9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/07/1957תאריך פרסום: 18/07/1957. שנה עברית: התשיז .