כפר קמא דרום לשטח למבני ציבור, המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' ג/ במ / 121

תוכנית ג/ 12890

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כפר קמא דרום לשטח למבני ציבור, המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' ג/ במ / 121
מספר: ג/ 12890
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח לספורט לשטח למבני ציבור, לשצ"פ, דרכים וחניות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15330חלק1314, 16-19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 121שכונת חילים משוחררים -כפר קמאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/05/2003תאריך פרסום: 27/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 2189. עמוד: 2562. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2003. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/03/2003
החלטה בדיון באישור תכנית06/01/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות10/11/2002תאריך פרסום: 10/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5126. עמוד: 416. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים25/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2002. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2002. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2002. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/09/2002
החלטה בדיון בוולק"ח03/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה17/12/2001
קבלת תכנית16/12/2001