כפר תעשיתי מנוף

תוכנית ג/ 5268

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כפר תעשיתי מנוף
מספר: ג/ 5268
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מקום יעוד שטחים בתכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמנוף

תיאור המיקום:
ישוב: מנוף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17675חלק12-3
17676חלק6
19808חלק1
19809חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3408כפר תעשיה מנוףשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית25/04/2006
פרסום לאישור ברשומות17/12/1989תאריך פרסום: 17/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3724. עמוד: 1. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים16/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1989.
החלטה בדיון באישור תכנית02/03/1988
פרסום להפקדה ברשומות30/07/1987תאריך פרסום: 30/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3471. עמוד: 2223. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/1987תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1987.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/11/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/11/1986
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה05/11/1986
החלטה בדיון בהפקדה03/07/1985
קבלת תכנית04/02/1985
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים29725/04/2006