כריה וחציבה בהר אסא

תוכנית 2/ 02/ 101/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כריה וחציבה בהר אסא
מספר: 2/ 02/ 101/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור ותכנון שטחים למטרות הבאות: לחיצוב, לכריה, לעיבוד
החומר הנכרה, לדרכי גישה, לשרותים הנדסיים ולאיתור

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מקום: הר אסא

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/04/1996תאריך פרסום: 21/04/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4402. עמוד: 2836. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית25/03/1981
פרסום להפקדה בעיתונים20/10/1980תאריך פרסום בעיתון: 20/10/1980. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/1980. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/1980. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות09/10/1980תאריך פרסום: 09/10/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2662. עמוד: 121. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה21/07/1980
קבלת תכנית24/06/1980