כריה וניפוי נחל דימונה

תוכנית 11/ 03/ 155

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כריה וניפוי נחל דימונה
מספר: 11/ 03/ 155
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד ותכנון שטחים לכריה, לדרכי גישה,
לשרותים הנדסיים ולאחסנת חומר עודף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100089כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2145. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בביטול הפקדה06/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים10/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות03/04/1986תאריך פרסום: 15/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3334. עמוד: 2075. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון בהפקדה10/03/1986
קבלת תכנית01/03/1986
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006