כריה (רדימיקס) בנחל רודד

תוכנית 2/ 02/ 101/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כריה (רדימיקס) בנחל רודד
מספר: 2/ 02/ 101/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור וייעוד שטחים למטרות הבאות:
א. כריית חלוקי נחל בנחל רודד והקמת מאגרי השהייה.
ב. הקמת מתקנים לעיבוד החומר הנכרה.
ג. התווית דרך גישה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
נחל רודד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40064חלק
40066חלק
40067חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1829. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים08/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/11/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/07/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות21/03/2011
החלטה בדיון בוולק"ח03/01/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר13/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1246. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/11/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/10/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית05/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/07/2003
קבלת תכנית12/12/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים129508/11/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201100321/03/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח30703/01/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים120213/12/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200900415/07/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים39205/05/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800526/05/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 14 -ועדת המעקב והבקרה200800218/05/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700618/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700212/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601018/09/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300120/01/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201518/11/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201330/09/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה