כרייה וחציבה הר שחר דרום

תוכנית 20/ 03/ 244/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כרייה וחציבה הר שחר דרום
מספר: 20/ 03/ 244/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור וייעוד של שטחים למטרות אלה:
- כריה וחציבה של אבן גיר ודולומיט.
- גישה לאזור הכרייה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםלהבים

תיאור המיקום:
הר שחר דרום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39072כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/2000תאריך פרסום: 31/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4947. עמוד: 1050. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים24/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/10/2000
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות11/09/2000
פרסום להפקדה ברשומות17/01/2000תאריך פרסום: 17/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4843. עמוד: 2297. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים30/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 26/12/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/12/1999
החלטה בדיון בהפקדה07/12/1998
קבלת תכנית22/02/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004