כריית חלוקי נחל - משאבי שדה

תוכנית 20/ 03/ 269

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כריית חלוקי נחל - משאבי שדה
מספר: 20/ 03/ 269
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור וייעוד של שטחים למטרות אלה:
- כריית חלוקי נחל
- הקמת מתקנים לעיבוד החומר הנכרה.
- בכנת דרך גישה לאזור המתקנים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםלהבים

תיאור המיקום:
מקום - נחל רביבים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39072חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2004
קבלת תכנית27/01/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004