כריית פוספטים בנחל חצבה מערב

תוכנית 30/ 03/ 283

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כריית פוספטים בנחל חצבה מערב
מספר: 30/ 03/ 283
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ייעוד שטח לכרייה וחציבת פוספט.
2. הסדרת שטח הכרייה והחציבה ועריכת שיקום נופי.
3. התווית דרך גישה לאתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונה

תיאור המיקום:
מקום: שדה חצבה
כרייה וחציבת פוספטים חצבה מערב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39055חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות20/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4015. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/07/2005
פרסום להפקדה בעיתונים07/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה28/02/2005
קבלת תכנית10/06/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600320/03/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600220/02/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600130/01/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200501019/12/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55030/08/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500922/08/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500228/02/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200400528/06/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200301126/01/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400119/01/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301317/11/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200601/07/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200503/06/2002