כריית פוספטים חלקה א-6

תוכנית 30/ 03/ 301

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: כריית פוספטים חלקה א-6
מספר: 30/ 03/ 301
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ייעוד שטח לכריית פוספט.
2. הסדרת שטח הכרייה ושיקומו הנופי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונה

תיאור המיקום:
בקעת צין, מערבית לשמורת טבע הר ההר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39055חלק2
39059חלק1
39060חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםאישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1838. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/12/2011
פרסום להפקדה בעיתונים09/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/11/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2010
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה09/07/2009
קבלת תכנית29/07/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה