כריית שיש בנחל חווה מרכז - רמת נגב

תוכנית 20/ 02/ 101/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כריית שיש בנחל חווה מרכז - רמת נגב
מספר: 20/ 02/ 101/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ייעוד שטח לכריה.
2. ייעוד שטח לטיפול בחומר טפל ואחסונו.
3. ייעוד שטח לדרך הגישה אל האתר.
4. הסדרת שטח הכריה בתום העבודות בו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםלהבים

תיאור המיקום:
נחל חוה ( מצפון- מזרח למצפה רמון)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39024חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 748. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/09/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/09/2005
החלטה בדיון באישור תכנית01/08/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית21/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/05/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2582. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2004
קבלת תכנית30/09/2002