כרית חול בחולות סמר

תוכנית 12/ 02/ 155

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כרית חול בחולות סמר
מספר: 12/ 02/ 155
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור ותכנון שטח לכרית חול טבעי ודרך גישה
המתחברת לכביש הערבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותסמר

תיאור המיקום:
ישוב: סמר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/02/1996תאריך פרסום: 01/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4378. עמוד: 1554. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים18/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 18/01/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/01/1996
החלטה בדיון באישור תכנית04/12/1995
פרסום להפקדה ברשומות30/04/1995תאריך פרסום: 30/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4302. עמוד: 3102. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/1995תאריך פרסום בעיתון: 23/03/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה15/03/1993
קבלת תכנית13/09/1992