כרכום - בית עלמין

תוכנית ג/ 13749

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: כרכום - בית עלמין
מספר: ג/ 13749
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח בית עלמין ודרך כניסה וחניה.
2. קביעת הוראות לפיתוח ולמתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןכרכם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13573חלק4-5
13632חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/12/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית15/06/2004
החלטה בדיון בוולק"ח29/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/02/2003
קבלת תכנית27/01/2003