כרמל מיכה - חממה לגידולים חקלאיים

בקשה ועדה מקומית 1 - 613/ 33/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: כרמל מיכה - חממה לגידולים חקלאיים
מספר: 1 - 613/ 33/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חממה לגידולים חקלאיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןבנימינה-גבעת עדהבנימינה-גבעת עדה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12080חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה14/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201101014/09/2011