לא כלולה מטרה בתקנון

תוכנית גמ/ 470

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לא כלולה מטרה בתקנון
מספר: גמ/ 470
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לא כלולה מטרה בתקנון

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןגבעת השלשה

תיאור המיקום:
גבעת השלושה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4261חלק18, 21, 24
4263חלק12-14, 16-35, 39-43
4264חלק12
4266חלק4-18, 44
4268חלק1-8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1955תאריך פרסום: 10/03/1955. מס' ילקוט פרסומים: 404. שנה עברית: התשטו .
פרסום להפקדה ברשומות28/01/1954תאריך פרסום: 28/01/1954. מס' ילקוט פרסומים: 331. שנה עברית: התשיד .
קבלת תכנית28/01/1954