לאחד את כל התעשיה בחלקה אחת בלי חלוקה נוספת למפעלים.

תוכנית בר/ 14/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לאחד את כל התעשיה בחלקה אחת בלי חלוקה נוספת למפעלים.
מספר: בר/ 14/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.לאחד את כל התעשיה בחלקה אחת בלי חלוקה נוספת למפעלים. 2.ביטול דרך העוברת בתוך אזור התעשיה. 3.הגדלת אחוז הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
בתחום קיבוץ גבעת ברנר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2634חלק1-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/1979תאריך פרסום: 15/02/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2515. שנה עברית: התשלט .