לאפשר החלפת מגרשים אחרי שינוי יעודים לפי צורך העניין.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 226/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לאפשר החלפת מגרשים אחרי שינוי יעודים לפי צורך העניין.
מספר: מש/ 7/ 1/ 226/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חיבור מרכז העיר לכביש הראשי ע"י החלפת מגרשים.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים לדרך.
2. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים ב 1' .
3. קביעת הוראות וזכויות בניה בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X: 198465
קואורדינטה Y: 687938

מרכז העיר קלנסווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק19
7866חלק56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 7/ 1/ 32קלנסואהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית03/08/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/07/2008
לא הוגשו התנגדויות30/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4010. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה07/04/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/03/2008
קבלת תכנית27/02/2008